O co nám jde

V tomto článku najdete přehledně shrnuty nejdůležitější požadavky neziskových organizací, které se snaží lokalitu Na Plachtě zachránit před devastací, která jí hrozí snahou o výstavbu v této lokalitě…

Jde nám především o:

  • zachování přírodní lokality Na Plachtě pro příští generace jako jedinečného a unikátního přírodního ráje v dotyku města Hradec Králové, který by měl být využívám k rekreaci obyvatel města, odborným přírodovědným bádáním a vzdělávání široké veřejnosti

Proto se snažíme o:

  • změna územního plánu, aby plochy přírodní památky nebyly stavebními pozemky – v roce 2020 stále trvá, ačkoliv se podařilo v konceptu i návrhu nového územního plánu prosadit převedení zásadních částí stavebních pozemků do ploch přírodních. Stále se objevují nápady na vedení silnice přes lokalitu 🙁
  • vyhlášení lokality Natura 2000 čistě podle odborných podkladů a nikoliv se zohledněním ekonomických zájmů úzkých zájmových skupin. Výsledek: Po mnohaleté snaze ochránců přírody dne 3. 2. 2016 bylo Vládou ČR schváleno nařízení, které upravilo hranice Evropsky významné lokality Na Plachtě a tato nejcennější hradecká přírodní lokalita se konečně dočkala odpovídající územní ochrany.
  • zabránění devastační výstavby plánované firmami ORCO – IPB REAL a KELCOM International s.r.o. a dalším záměrům v lokalitě Na Plachtě se zvláštním zřetelem na plochy mimo přírodní památky Na Plachtě 1 a 2 – Tento cíl se snad definitivně podařil tím, že na základě podnětu neziskových organizací byl pozemek prodaný firmě ORCO (IPB Real) vrácen státu pro zásadní chyby ve smlouvě. Dále v roce 2012 byly plochy ohrožené zástavbou vyhlášeny přírodní památkou Na Plachtě 3.
  • kontrolu hospodaření Města Hradec Králové na lokalitě Na Plachtě, především rybníků Jáma a Plachta – Problém nevhodného hospodaření na rybnících města se po dohodě s Městskými lesy HK v posledních letech zlepšil (cca po 2018) – především na rybníku Jáma, kde je významně méně ryb než v minulosti.
  • provádění aktivního managementu na pomoc lokalitě (řadu let pomáháme s hloubením a obnovou tůní, sekáním luk, úklidem odpadů atd.) – každé jaro k příležitosti Dne Země a na podzim pořádáme v lokalitě dobrovolnické brigády na pomoc přírodě.
  • osvětu veřejnosti a propagaci lokality Na Plachtě

 

Výzvu za záchranu Plachty v roce 2009 podpořily tyto organizace: ZO ČSOP JARO Jaroměř, ČSOP Orlice, Galacie o.s., EKOENTO ČR – sdružení aplikované ekologie o.s., Kruh pro občanskou společnost, STUŽ – Východočeská pobočka, Sdružení Královéhradecko, Elater o.s., Zdravý a bezpečný Březhrad o.s., Sdružení pro Opatovice a Pohřebačku, www.SORUDO.cz

Ochranu a Petici za záchranu lokality Na Plachtě v roce 20009 podpořilo přes 14 000 občanů – mezi nimi také Dan Bárta, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Pavel Dobeš, Marek Daniel, Roman Zach…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *