Ohrožení lokality

O nejzákladnějších hodnotách lokality a také, co Plachtu ohrožuje a jak proti tomu bojujeme a jak se můžete k její ochraně sami připojit…

Lokalita Na Plachtě
Přírodní lokalita Na Plachtě se nachází na jihovýchodním okraji města Hradec Králové – dokonce se nachází v těsném sousedství městské zástavby, což je samo o sobě jedinečné. Na druhou stranu blízkost zástavby tuto lokalitu vždy ohrožovala a ohrožuje i nyní. Na Plachtě bylo dosud zaznamenáno přibližně 720 druhů vyšších rostlin, 69 druhů mechů, 107 druhů hub a 2250 druhů živočichů. Z toho je cca 107 chráněno českou legislativou (ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy) a navíc 19 druhů je evropsky významných. Několik druhů živočichů má na Plachtě jediný nebo jeden z mála výskytů v rámci celé České republiky. Z botanického i zoologického hlediska je PP Na Plachtě považována za unikátní a ona unikátnost je navíc umocněna tím, že je v dotyku s městem.

V čem je dlouholetý problém? Čím je lokalita ohrožena a proti čemu bojujeme?
Ochránci přírody od 80. let bojují o vyhlášení chráněného území Na Plachtě – částečně se jim to podařilo v roce 1998 byla vyhlášena nejdříve přírodní památka Na Plachtě 1 a poté Na Plachtě 2. Ovšem kvůli odporu Rady Města Hradec Králové byl rozsah vyhlášeného území nedostatečný. Proč?

Již od šedesátých let 20. století se objevují snahy Plachtu zničit jejím zastavěním. Akutní nebezpečí hrozilo v dobách socialistického plánování a na konci 80. let se již začalo s budováním kanalizace pro panelákové sídliště pro 19 000 lidí. Začal i transfer chráněných živočichů, ale na poslední chvíli bylo od projektu ustoupeno, následná Sametová revoluce a společenské změny dávaly ochráncům naději, že bude od devastace území ustoupeno. Doba se změnila, ale myšlení některých lidí nikoliv a tak po dvaceti letech politické vedení města sic jiné strany, oprášilo staré myšlenky a podpořilo developery ve snaze Plachtu zastavět (tj. schválení územního plánu podporujícího výstavbu a bránění jeho změnám k ochraně přírody, dále brání vyhlášení chráněného území). Po roce 2008 se objevila celá řada záměrů na zastavění Plachty jako výstavba sídliště firmou IPB Real (ORCO Property Group), skladišť a administrativních budov firem Kelcom International a firmy Turck IMO. Devastaci svých pozemků s výskytem zvláště chráněných druhů se pak v roce 2009 věnovala stavební firma STAKO, s.r.o.  navezením 1300 tun odpadu na zimoviště obojživelníků.

Čeho chceme dosáhnout?
Snahou ochránců přírody bylo, aby lokalita byla chráněna jako celý funkční celek – tj. aby byly chráněny všechny plochy nutné k zachování existence jedinečných přírodních biotopů a ně vázaných významných druhů rostlin a živočichů. Rozsah přírodních památek Na Plachtě 1 a 2 nebyl schopen zajistit dostatečnou ochranu unikátních biotopů a dokonce ani předmětů ochrany přírodní památky – jednoduchým příkladem jsou obojživelníci, jejichž zimoviště se nacházela mimo přírodní památky Na Plachtě 1 a 2. Ochránci přírody proto podali podnět na vyhlášení PP Na Plachtě 3 i na ochranu tohoto rozšířeného území formou Evropsky významné lokality sítě evropsky chráněných území Natura 2000. Také podali podnět na změnu územního plánu města Hradec Králové tak, aby bylo využití těchto ploch v územním plánu převedeno z ploch vícepatrové bytové zástavby na plochy zeleně. Chceme, aby tento jedinečný přírodní ráj zůstal zachován i příštím generacím.

Jak toho chceme dosáhnout?
a) Podali jsme návrh na změnu územního plánu Hradce Králové, kterou minulá politická vedení města Hradec Králové bojkotovala. Snad až nový územní plán bude muset zohlednit v roce 2012 vyhlášenou přírodní památku Na Plachtě 3 a ve stejných hranicích v roce 2016 vyhlášenou evropsky významnou lokalitu Na Plachtě.
b) Dohlíželi jsme na férovost vyhlašování lokality Natura 2000 a vyzvali jsme Ministerstvo životního prostředí, aby napravilo vymezení lokality a nezohledňovalo ekonomické zájmy developerů a politický tlak (již částečně bývalého) vedení města Hradec Králové. Lokalita byla vyhlášena po řadě odkladů v orborně správných hranicích až v roce 2016.
c) Podali jsme Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podnět na rozšíření přírodní památky Na Plachtě. Královéhradecký kraj vyhlásil Přírodní památku Na Plachtě 3 v roce 2012.
d) K podpoře výše uvedených bodů jsme sbírali podporu mezi veřejností a vedli kampaň za záchranu přírodní památky Na Plachtě – včetně PETICE na její záchranu – Petice byla ukončena 20. listopadu 2009 a podpořilo ji 14000 občanů! Petice výrazně pomohla k vyhlášení PP Na Plachtě 3 v roce 2012.

 


Některé reportáže o problematice Plachty:
Česká televize (6. 9. 2010): Reportéři ČT o podivném prodeji pozemků na Plachtě 
Česká televize (10. 10. 2008): Pořad Nedej se! o Plachtě
Česká televize (25. 7. 2009): Vážky mají svůj ráj Na Plachtě u Hradce Králové
Česká televize (11. 7. 2008): Ubrání hradečtí ekologové přírodní památku Plachta?
Česká televize (2. 3. 2009): Česká inspekce životního prostředí v Hradci Králové podle ochránců přírody nestíhá
TV Prima (13. 4. 2009): Objev majky obecné na Plachtě
Česká televize (2. 7. 2009): Chráněná lokalita Plachta je v ohrožení

8 komentářů u „Ohrožení lokality

  • Krásný den, tento projekt není nic zázračného. Snad jen, že není mířen do zelených ploch, ale do plochy bývalého skladu dřeva továrny Petrof – nyní tam jsou betonové panely, pod tím je vrstva odpadů, které tam byly navozeny v 80. letech – tehdy tam byly orchidejové louky :/

 1. Dobrý den,
  rád bych se zeptal, jestli v této lokalitě byly objeveny ve větší míře exempláře Drosera rotundifolia. Mám informace, že se zde několik kusů tohoto druhu mělo vyskytovat přibižně v centrální části lokality.

  Děkuji předem za odpověď

  • Krásný den, historicky – v dobách intenzivní vojenské činnosti a těsně po ní – se rosnatka vyskytovala na lokalitě masově. Nyní je zde na pokraji vyhynutí. Patrně i s oslabenou semennou bankou, protože reakce na obnovu vhodných míst k růstu nebyla nijak výrazná, ale uvidíme, jaký bude vývoj.

  • Tak nám na lokalitu v minulých dnech vyrazil nějaký pitomec a z těch pár rosnatek, co tam jsou na hranici přežití, tam vyryl nejsilnější trs :/ Takže tím to naše snahy o obnovení populace na hranici vymření opět maří.

 2. Pokud někdo toužíte vlastnit rosnatku okrouhlolistou, nechovejte se bezohledně ve stylu „po mě potopa“. Je to nejen ubohé a neetické, ale i nezákonné. Na Plachtě už je opravdu na hranici vyhynutí. Přitom se dají jak semena tak dospělci koupit za pár šupů na internetu od několika českých prodejců masožravých rostlin. Nebo zajeďte do botanické v Praze, pěkně poproste kurátory, a určitě vám jich dají hrst.

 3. Naprosto se distancuji od příspěvku (u Představení lokality), který je podepsaný mým jménem. Žádám o jeho vymazání. Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *