Zajímavé nálezy

Na Plachtě se vyskytuje řada zajímavých rostlin a živočichů. Čistě subjektivně vybíráme pár těch zajímavých 🙂 Pokud máte svá zajímavá pozorování, tak nás informujte!

MajkyMeloe proascarabaeusmajka obecná byla objevena v roce 2009 (Hanousek, Mikátová 2009) a to po padesáti letech, kdy byla na lokalitě nezvěstná. Dále na lokalitě byla zjištěna Meloe rugosus -(Mikátová 30. 9. 2014), Meloe violaceus

Listonoh letní (Triops cancriformis) – mimořádně zajímavé zvířátko, živoucí fosílie. Udává se, že listonozi na Zemi žijí již 300 milionů let a tento druh pak cca 200 milionů. Kriticky ohrožený druh, který má Na Plachtě jedinou lokalitu v Královéhradeckém kraji. Tento druh je zásadně závislý na vytváření kaluží a nejlépe pojezdem tanků a jiné techniky.

listonoh.jpg

listonoh letní – autor: Martin Hanousek – Na Plachtě – 15. 6. 2011

Žábronožka letní (Branchipus schaefferi) – kriticky ohrožený druh opět vázaný na kaluže bez organického materiálu na dně, např. po jízdě tanků.

Dlouhoretka obecná (Bembix rostrata) – kriticky ohrožený druh, který se v České republice vyskytuje jen na pár místech (Biolib uvádí jen dvě, ale bude jich o pár více).  Druh je Na Plachtě na vymření a jeho ochraně ČSOP JARO věnuje v posledních letech pozornost a obnovujeme písčiny, především na vykácených plochách. Dle sdělení zoologa Musea východních Čech p. Mikáta byla Bembix pozorována v roce 2014 na vykácené ploše s písčinami obnovenými o dobrovolných brigádách v JV části lokality a v roce 2015 zde p. Hanousek zdokumentoval její hnízda pro potomstvo. Druh se vyskytuje i v PP Na Plachtě 3. Kácení a obnova písčin přišly pro tento druh na poslední chvíli a snad se populaci podaří zachránit.

Dlouhoretka

Dlouhoretka Bembix rostrata – autor: Martin Hanousek – Na Plachtě – 18. 7. 2015

Žahalka šestiskvrnná (Scolia sexmaculata) – Donedávna byla známa jen z nejteplejších lokalit na jižní Moravě. V Čechách byl tento druh dlouho nezvěstný, ale po padesáti letech se objevil na písčině v Březhradě u Hradce Králové a později i z lokality Na Plachtě.

P1130759_mensi.jpg

Žahalka Scolia sexmaculata – autor: Martin Hanousek – Na Plachtě 3 – 27. 6. 2014

Ropucha krátkonohá – druh byl považován za vyhynulý a byl pozorován Na Plachtě po 17 letech v roce 2010 (Mikátová)! Dále Potvrzeni 3 jedinci v roce 2013 (Mikátová – 7. 8.2013). Otázka přežití ropuchy krátkonohé i zelené je jasně spojená s tím, že musí pokračovat pojezdy vojenské techniky a údržba mělkých narušených tůní.

Bufo_calamita_Plachta_Mikatova_m.jpg

Ropucha krátkonohá – autorka: Blanka Mikátová – Na Plachtě – 25. 5. 2010

Ropucha zelená – 2009 jediný jedinec při intenzivním průzkumu (firma NaturaServis), v letech 2010, 2011 a stejně tak do roku 2015 (Mikátová) více jedinců. Také druh, který potřebuje nezarostlé tůňky bez vegetace.

Stozrník lnovitý (Radiola linoides) – velké překvapení po pojezdech vojenské techniky. Druh kriticky ohrožení vyhubením v České republice. Na Plachtě zaznamenán v roce 1968 a pak až 2012 (R. Prausová) a pak v roce 2023. Nálezy v roce 2012 a 2023 byly v písčitých kolejích po pojezdu vojenské techniky.

stozrník

stozrník lnovitý – autorka: Romana Prausová – Na Plachtě – 18. 7. 2012

Stozrník lnovitý (foto Martin Hanousek – 11. 7. 2023)

Stozrník lnovitý (foto Martin Hanousek – 11. 7. 2023)


Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)– v lokalitě Na Plachtě se objevila v roce 2011 (26.8.2011). Článek o prvním nálezu ZDE.  Druh je nalézán od té doby pravidelně, avšak nikoliv masově (např. Mikátová 30. 9. 2014; 1. 9. 2016 – GPS: 50.1896886N, 15.8574236E). Větší množství nálezů kudlanek bylo zaznamenáno v roce 2017. V současné době (2023) je kudlanka rozšířena na řadě míst na území Hradce Králové a v lokalitě Na Plachtě je hojná.

kudlanka

kudlanka nábožná – 25. 8. 2017 – foto: Martin Hanousek

Cryptophleps kerteszi – poprvé popsána Na Plachtě jako první nález v České republice v roce 2011. Druh byl zjištěn na písčině při samém severním okraji přírodní památky Na Plachtě 3.

cryptophleps_kerteszi5

Cryptophleps kerteszi – autor: Martin Hanousek – severní okraj PP Na Plachtě 3 – 26. 6. 2015

Vstavač kukačka (Orchis morio) – od roku 2016 probíhá v lokalitě Na Plachtě projekt repatriace vstavače kukačky, který je povolen Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Dle Šachla (1966) druhy z Plachty vymizel někdy mezi lety 1930–1950. Cílem je i vytvořit záložní populaci z ohrožené místní populace z PR Mazurovy chalupy. V roce 2023 bylo zaznamenáno 22 kvetoucích jedinců a přibližně stejné množství semenáčků.

Orchis morio po desítkách let Na Plachtě – autor: Martin Hanousek – 2018

rýhonosec borový (Coniocleonus turbatus) – ohrožený nosatec vázaný na otevřené písčiny

nosatec

Coniocleonus turbatus – na nových obnovených písčinách – autor: Martin Hanousek – Na Plachtě – datum: 26. 6. 2015        

 

 

 

 

plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata) – zákonem chráněný silně ohrožený druh, na lokalitě Na Plachtě byl dlouho nezvěstný a byl objeven v roce 2015 v místech, které byly odlesněny a následně poježděny vojenskou technikou. Menší populace se v lokalitě vyskytuje dosud (2023).

plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata) – velmi vzácný druh – foto porostu v roce říjen 2021

trličník brvitý (Gentianopsis ciliata) – druh byl na lokalitě Na Plachtě dluhoudobě nezvěstný. Poslední nález uváděla Samková v roce 1995. Trličník, dříve označovaný jako hořeček brvitý, byl znovu objeven v malé populaci v roce 2019 na obnovené ploše bezlesí (potvrzen znovu 2020 až 2022).

 

hořeček

trličník brvitý (Gentianopsis ciliata) – autor: Martin Hanousek – datum: 5. 9. 2020

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *