Geologie, půdy a voda

  • V lokalitě se nachází dva rybníky Jáma a Plachta a řada vodních tůní
  • Podloží tvoří písky, slíny a slínovce

Po čem šlapu?
Když jdete Na Plachtu a budete pozorovat po čem šlapete, tak zjistíte, že někde na cestách jdete pěkným bahnem (slín) nebo jdete po písku. Na některých místech většinou zahloubených můžete najít jakoby kousky rozpadlé opuky. V tom případě se jedná o slínovec.

Kde se tu vzal písek?
Písek (štěrkopísek) tu nanesla řeka Orlice v několika terasách v období čtvrtohor. Na Plachtě jsou dvě terasy jedna cca 50 tisíc a druhá 150 let stará. Vrstva štěrkopísku někde chybí někde má jednotky metrů. Zjednodušeně pro představu obrázek níže.

A co to bahno?
V některých místech je písková vrstva smytá (centrální pahorek) nebo písek odtěžen až na slín (nebo slínovec). Ten je z druhohor. To je to období, kdy vládli dinousauři, ale Na Plachtě bylo moře. Tady se bavíme o období 95 – 65 milionů let zpět. Slínovec (takoá opuka) postupně praskal, zvětrával a na jeho povrchu je vrstva slínovce – takového mazlavého bahna.

K čemu je to bahno (slín) dobré?
Tak slín je zcela klíčový, protože tvoří vrstu, která je nepropustná. Taková přírodní fólie pod tůněmi. Písek si představte jakou houbu na mytí nasáklou vodou dle děšťů a pod ní igelit. Pod tím igelitem máte rozpraskaný kámen, kde je také voda. Je to asi takto.


No ale k čemu to je dobré znát?
Je to klíčová věc pro ochránce přírody. Neplatí totiž, čím hlubší tůň vykopete, tím více vody. Je to zcela naopak nesmíte prokopnout ten „igelit“ slín. Když tu těsnící vrstvu narušíte, tak to je jak vytáhnout špunt z vany. Na obrázku z roku 2009 můžete vidět moc zahloubenou tůňku. Stačilo slín naházet zpět a vpravo se velmi brzy doplnila.

A není to jedno, že někde je písek a někde slín?
Střídání písku a slínu vytváří rozmanitost Plachty. Slín (vlastně z toho dna mořského s různými organismy s vápnitými schránkami) – je zásaditý. Kdežto písek a písečné půdy jsou kyselé. Takže Na Plachtě najdete rostliny, které preferují jak kyselé podloží, tak vápnité zásadité. Je to tedy jeden z faktorů, který vytváří druhovou bohatost Plachty.