Historie

Na této stránce se postupně pokoušíme popsat trochu historie lokality…

staletí „před armádou“ – Plachta je obecními pastvinami (občinami)

1897– armáda získává Plachtu jako náhradu za souhlas s bořením městských hradeb. Je zde zřízeno cvičiště. Součástí jsou v severní části bývalé pastviny a v jižní části je vykácen část lesa a převedeno území na bezlesí.

1. 7. a 3. 7. 1910 – pokusný a veřejný let Ing. J. Kašpara Na Plachtě

1918 – 1939 (až cca 1945) – severní část Plachty je prvním hradeckým vojenským letištěm

konec 70. a 80. léta 20. století – lokalita je zavážena sutí a odpadem, chystá se zde stavba sídliště pro 19 tisíc obyvatel…

Navážení odpadů na orchidejové louky v roce 1985 – foto: MUDr. Jiří Zajíc

Studie sídliště pro 19 000 obyvatel. (Za sehnání historického materiálu děkujeme PhDr. Ladislavu Jacksonovi, Ph.D.)

1988 – podán podnět na vyhlášení chráněné lokality…

1988 podnět na vyhlášení chráněného území Na Plachtě

1991 – vyhynutí sysla – poslední východočeská kolonie.

1998 – Vyhlášena Přírodní památka Na Plachtě 2 a později Na Plachtě 1. Část území zůstává nechráněna

2008 – podán návrh na změnu územního plánu (č.221), který by území Na Plachtě 3 převedl ze stavebních pozemků na nezastavitelné. Vedení města Hradce Králové jej nikdy neposunulo do projednání.

červen – listopad 2009 – Petice za důslednou ochranu lokality Na Plachtě – podpořilo ji přes 14 000 lidí – apel na Královéhradecký kraj a Město Hradec Králové k ochraně území Na Plachtě 3  více zde

2012 – Vyhlášena Přírodní památka Na Plachtě 3

3. 2. 2016 – bylo Vládou ČR schváleno nařízení, které upravilo hranice Evropsky významné lokality Na Plachtě a tato nejcennější hradecká přírodní lokalita se konečně dočkala odpovídající územní ochrany.

2017 – zahájen projekt repatriace rudohlávku kukačky (Anacamptis morio), povoleno výjimkou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (z roku 2016). Vysazeno 5 hlíz (2017), 23 hlíz (2018) – vedoucí repatriace Jiří Šimůnek. Návrat na lokalitu po 53 letech.

20. 1. 2018 – Na Plachtu jsou vypuštěni Exmorští pony

2020 – část koalice (ODS, ANO) chtějí prověřovat stavbu silnice přes lokalitu Na Plachtě 3 (zde). Proti tomuto záměru vznikla petice (zde), kterou podpořilo v elektronické verzi 7610 lidí. Projekt silnice byl uložen k ledu…

2022 – v souladu s plánem péče a udělenou výjimkou byl spuštěn projekt repatriace kuňky obecné (Bombina bombina) – 2022 – vypuštěno 200 půlců, v roce 2023 – 100 pulců. Garantkou repatriačního projektu je RNDr. Blanka Mikátová.

14. 12. 2022 – byl Na Plachtě vypuštěn pár buvolů domácích k experimentální pastvě u rybníka Jáma (ZDE)