Orchideje Plachty

V lokatě Na Plachtě se k roku 2023 vyskytuje 7 druhů orchidejí.

vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) – podobné druhy, které nebyly Na Plachtě rozeznávány cca až do roku 2013. Zákonem jsou chráněny jako ohrožené druhy. Vemeník byl v dávné minulosti Na Plachtě pravděpodobně mnohem běžnější. V současné době je vemeník zelenavý v jednotkách kusů, vemeník dvoulistý cca 20 ks.

rudohlávek kukačka (Anacamptis morio) – zákonem chráněný jako silně ohrožený druh. Rudohlávek v lokalitě Na Plachtě v minulosti vymřel a v roce 2007 byl zahájen repatriační program.

prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis) – nknk
bradáček vejčitý (Listera ovata) –
okrotice bílá
(Cephalanthera damasonium) –
kruštík širolistý
(Epipactis helleborine) –